Contact, vriend / lid worden

Wanneer u nog nadere informatie wilt over onze website kunt u contact opnemen met Mevr Marijke Meerkerk, email: meerkerk.marijke@gmail.com of met Dhr. Freek Opraus, fam.opraus@ziggo.nl
 
Wanneer u besluit vriend of lid van Egberts te worden kunt u onderstaand aanmeldingsformulier downloaden en invullen. U kunt dit per post of per mail naar Dhr. Freek Opraus toesturen.

Als u vriend wil worden van onze vereniging kunt u natuurlijk zelf beslissen wat u wil doneren, maar wanneer u € 30,- of meer geeft is het grote concert in december gratis.
 
Contributie en donaties kunt u overmaken op rekening nummer NL90ABNA0256930406
 
Informatie lidmaatschap: Nadat u enkele weken meegezongen heeft op de repetities wordt u door de dirigent en een bestuurslid uitgenodigd om gestemd te worden. De dirigent kan zo bepalen tot welke stemsoort
u behoort en waar u het beste kunt zitten. Na drie maanden volgt een evaluatie met u, de dirigent en het bestuur.
Nieuwe leden moeten minimaal drie maanden lid zijn om mee te kunnen zingen met een concert. Wanneer u denkt dat u in kortere tijd een concert al mee kunt zingen kan dit alleen met goed bevinden van en na toetsing door de dirigent.
De contributie bedraagt €25,- per maand.                E-mail adres: Bestuurcovegberts@gmail.com
Subpagina''s (1): Dirigent en bestuur