Dirigent en bestuur

Nadat Leo Lommers ontslag heeft genomen als dirigent van COV Egberts is  Patrick van der Linden bereid gevonden om vanaf 1 augustus 2018 tijdelijk deze functie te vervullen. 

Het bestuur van COV Egberts bestaat vanaf februari 2017 uit de volgende personen:  
                                                                                                                            Bert Plaizier,         Voorzitter,                g.plaizier@hetnet.nl
                                                                                                                            Marga Batenburg, Vice-voorzitter,          armarki@hetnet.nl
                                                                                                                            Freek Opraus,       Eerste secretaris.     fam.opraus@ziggo.nl

                                                                                                                            Marijke Meerkerk, Tweede secretaris.     .
                                                                                                                            Jaap Jonker,         Penningmeester.        jaap.jonker@hetnet.nl
                                                                                                                            Tonny de Reus      Algemeen lid.            tonny@dereusonline.nlComments